Statut Natisni

1. Statut
2. Pravilnik
3. Pravilnik za kategorijo Miss Fitness
4. Pravilnik za kategorijo Miss Figure


STATUT

Na podlagi 8. In 9. clena Zakona o društvih in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih ( Ur. 1. RS, št. 60/95 in Ur.l.RS, št. 89/99) so ustanovitelji na ustanovnem zboru dne 12.01.2003 sprejeli sklep o ustanovitvi BODYBUILDING IN FITNESS ZVEZE SLOVENIJE in v ta namen sprejeli naslednji temeljni akt zveze :

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
BODYBUILDING IN FITNESS ZVEZA SLOVENIJE (v nadaljnem besedilu zveza) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna zveza samostojnih društev in klubov, ki so se povezala z namenom delovanja in uresnicevanja ljubiteljskih in strokovnih interesov na podrocju bodybuildinga (atletske gimnastike) in fitnessa.

2. člen

Ime zveze je : BODYBUILDING IN FITNESS ZVEZA SLOVENIJE ( v nadaljnem besedilu zveza ).
Zveza je pravna oseba in ima svoj transakcijski račun.
Zveza deluje na obmocju Republike Slovenije.
Sedež zveze je v Kopru, Benčičeva ul. 15.


3. člen

Zveza ima svoj znak in pečat . Znak zveze je grafični prikaz tekmovalke in tekmovalca. Pečat je pravokotne oblike, velikosti 4 x 2 cm in vsebuje trojezični napis , ki vsebuje: ime in vrsto zveze in sicer: Bodybuilding in Fitness Zveza Slovenije; v italijanskem prevodu : associazione Slovena di bodybuilding e fitness; v angleškem prevodu : slovenian bodybuilding and fitness association.

4. člen

Zveza lahko sodeluje z drugimi športnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podrocju športa in rekreacije. Zveza je clan Športne zveze Slovenije ter mednarodnih federacij : WPF (World Physique Federation), IBFA (International Bodybuilding and Fitness Association), WABBA (World Amateur Bodybuilding Association), NABBA (National Amateur Bodybuilding Association), IFBB ( International Federation of Bodybuilding ) in WFF ( World Fitness Federation ).

5. člen

Delo zveze in njegovih organov je javno.

Člane zveze obvešca:

- z objavljanjem vabil in zapisnikov,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov zveze,
- preko biltena Bodybuilding in fitness zveze Slovenije,
- preko sredstev javnega obveščanja.


Širšo javnost obvešča zveza o svojem delu tako, da so seje zveze javne, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu zveze, je odgovoren predsednik zveze.


II. NAMEN IN CILJI ZVEZE

6. člen

Zveza ima naslednje cilje:

- prizadevanje za strokovno raven dela zveze
- spodbujenje članov za strokovno izpopolnjevanje
- sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja zveze
- sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem športa
- izvajanje športne dejavnosti skladno z ustanovljenimi sekcíjami posamičnih športnih tekmovalnih strok kot so: bodybuilding (atletska gimnastika) in fitness.


7. člen

Namen in cilje uresničuje zveza z izvajanjem naslednjih nalog:
- organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev
- organizira javne predstavitvene dejavnosti zveze v obliki športnih prireditev - izdaja bilten Bodybuilding in fitness zveze Slovenije
- organizira javne predstavitve dejavnosti zveze v obliki športnih prireditev
- organizira državna in mednarodna tekmovanja na podrocju delovanja zveze
- sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami
- opozarja javnost na nepravilen odnos do športa in športne rekreacije - organizira srecanja s podobnimi domacimi in tujimi društvi ter zvezami
- organizira in izvaja : delavnice, seminarje, tečaje, kongrese na podrocju delovanja zveze.


BFZS - BODYBUILDING in FITNESS ZVEZA SLOVENIJE

 

PRAVILNIK

ZA SODNIKE, TEKMOVALCE IN ORGANIZATORJE TEKMOVANJ


SPLOŠNA DOLOČILA ZA SODNIKE :

a.) Na državnih in mednarodnih tekmovanjih v okrilju BFZS ( Bodybuilding Fitness Zveze Slovenije ) lahko sodijo samo sodniki, ki imajo licenco BFZS. Licenco BFZS dobijo z opravljenim sodniškim izpitom BFZS.
b.) Za nadzor tekmovanja se imenuje 5 – 7 sodnikov ( državno in mednarodno prvenstvo ), od tega se določi : - glavni sodnik ( ki vodi delo sodnikov ),
- tajnik sodnikov ( administracija : razdeli obrazce sojenja, vpisuje tekmovalce v štartne obrazce, sešteva rezultate sojenja , nima funkcijo sodnika ),
- sodnik na odru ( vodi potek tekmovanja na odru, s sodniki komunicira izkljucno preko glavnega sodnika, ima funkcijo sodnika, vendar brez tockovanja tekmovalcev )
- sodnik v zakulisju ( s pomocjo seznama tekmovalcev po kategorijah , pripravlja nastopajoce za izhod na oder po vrstnem redu tekmovanja ).
c.) Sodniki so oblečeni v klasicno moško obleko ( modre ali črne barve, kravata obvezna, z ustrezno oznako na prsnem delu – BFZS : sodnik ),
d.) Pred pričetkom predtekmovanja oz. finalnega dela tekmovanja se sodnike predstavi javnosti.
e.) Sodniki v času sojenja ne smejo uživati alkoholnih pijac, ne smejo fotografirati ali snemati s kamero. Prav tako se sodniki ne smejo pogovarjati med seboj ( razen če se pogovor ne nanaša na samo tekmovanje ) in primerjati svojih končnih rezultatov. Sodniki ne smejo spodbujati ali kritizirati tekmovalcev.Prav tako sodniki ne komunicirajo med samim tekmovanjem z gledalci v dvorani.
f.) Sodniki se sestanejo pred začetkom in po koncanem tekmovanju na sodniški seji.
g.) Sodnikom se sme ob primernem času ( odmor ) postreci z osvežilnimi pijačami.
h.) Sodnik ima dolžnost in moralno obvezo soditi pošteno, ne glede na klubsko – regijsko – versko – politično ali nacionalno pripadnost tekmovalca. V primeru slabega – pristranskega – nekorektnega sojenja , ima BFZS oz. njen upravni odbor pravico odvzeti sodniško licenco določenemu sodniku.

SPLOŠNA DOLOČILA ZA TEKMOVALCE :

a.) Pred pričetkom tekmovanja poteka registracija tekmovalcev ( na posebnih obrazcih BFZS : Registracija tekmovalcev ), kjer tekmovalci vpišejo svoje osebne podatke in z lastnorocnim podpisom podpišejo klavzulo ( na samem obrazcu ) , da niso uporabljali prepovedanih substanc, ki so na listi MOK. Verodostojnost napisanih osebnih podatkov kontrolira glavni sodnik s tem, da od tekmovalcev zahteva osebni dokument s sliko. Tekmovalci plačajo štartnino v znesku 3.000,00 sit.
b.) Vsi tekmovalci in tekmovalke se pred pricetkom tekmovanja udeležijo uradnega merjenja tel. višine in telesne teže, oz. kontrola rojstnega datuma ( za kategorije, ki so omejene z določeno starostjo ), ter so na osnovi tega razvršceni v posamezne kategorije. Ob meritvah je prisoten glavni sodnik.
c.) Tekmovalci in tekmovalke so razvršceni v naslednje kategorije :

MOŠKI – Bodybuilding : nizka kategorija ( tel. višina do 172 cm ), srednja kateg. ( tel. višina 172 – 178 cm ), visoka kateg. ( tel. višina nad 178 cm ), juniorska kateg. ( mladinci, do 23 let ; dobesedno : max.dovoljena starost je 22 let in 364 dni ), over 40 ( kategorija za tekmovalce nad 40 let ), over 50 ( kategorija za tekmovalce nad 50 let ) in over 60 ( kategorija za tekmovalce nad 60 let ).
MOŠKI – Fitness : Mr. Fitness kategorija ( max. dovoljena teža tekmovalca je lahko : tel. višina – 100 + 2 kg ).
ŽENSKE – Bodybuilding : ena kategorija brez omejitev
ŽENSKE – Fitness : ena kategorija brez omejitev.

d.) Tekmovalci, ki zamudijo registracijo in merjenje tekmovalcev in tekmovalk, so izključeni iz tekmovanja.
e.) Tekmovalci lahko nastopajo v več kategorijah, če izpolnjujejo pogoje za to.
f.) Tekmovalci morajo imeti enobarvne kopalke, nepodložene, čiste in brez dodatkov.
g.) Tekmovalke (bodybuilding) morajo nositi bikini ( dvodelne ) kopalke.
h.) Tekmovalke (fitness) morajo nositi : v prvem krogu (ocena simetrije in mišic) bikini dvodelne kopalke in večerni čevlji z visoko peto ; v drugem krogu (prosti program ob glasbi) dvodelne kopalke bikini ali športni dres ( z športno obutvijo, visokimi petami ali brez obutve ) ter v tretjem krogu ( ocena elegance in ženstvenosti ) izhod v večernih oblekah , ponovno seveda v večernih čevljih z visoko peto.
i.) Tekmovalci ne smejo nositi obutve, ročnih ur, prstanov, zapestnic, verižic, obeskov, uhanov, lasulj in kakršnihkoli motečih okraskov ali umetnih pomagal za izpopolnitev postave. Tekmovalci ne smejo žvečiti ali jesti bombonov in kaditi.
j.) Prekomerno nanašanje olja na telo je prepovedano. Zmerna uporaba olja za telo, kreme za kožo in potemnitev kože ali vlažilcev kože je dovoljena.
k.) Tekmovalke morajo v prvem krogu tekmovanja ( simetrija in mišice ) imeti spete lase, tako da ne zakrivajo mišice ramen in hrbta.
l.) Tekmovalci in tekmovalke morajo imeti s sponko cvrsto in varno pritrjeno štartno številko ( ki jo dobijo ob merjenju in registraciji tekmovalcev ) na levi strani kopalk.


SISTEM TEKMOVANJA

BFZS organizira enkrat letno Slovenian Open, mednarodno prvenstvo v bodybuildingu in fitnessu, ki je koledarsko vsklajeno s svetovnim prvenstvom. Slovenian Open lahko šteje tudi za državno prvenstvo, v kolikor je prisotnih vsaj minimalno število slovenskih tekmovalcev – trije ( 3 ) v vsaki kategoriji oz. v vsaj petih (5) kategorijah. Slovenian Open je obenem kvalifikacija za SP, reprezentanco Slovenije ( prvo in drugouvrščeni iz vsake kategorije ) pa koncno izbere in potrdi selektor slovenske reprezentance.
BFZS lahko organizira tudi medklubska tekmovanja, regijska,medregijska in mednarodna tekmovanja, kjer imajo pravico do nastopa tekmovalci in tekmovalke registrirani pri BFZS.

Udeležbo na mednarodnih tekmovanjih si tekmovalci in tekmovalke izborijo na izbornih tekmovanjih na državni ravni. Prav tako udeležbo vedno potrdi selektor slovenske reprezentance.

POTEK TEKMOVANJA

Postopek izločanja : v posamezni kategoriji tekmuje najvec 15 tekmovalcev. Če je v posamezni kategoriji več kot 15 tekmovalcev, se presežno število tekmovalcev izloči na sledeči način ;

Vsi tekmovalci v tej kategoriji se razvrstijo na odru po vrstnem redu štartnih številk, če pa to zahteva velikost tekmovalnega odra, se tekmovalci postavijo v dve vrsti.
Sodnik na odru poklice skupine po pet tekmovalcev ( spet po številcnem zaporedju ) in ti opravijo vzporedno poziranje v štirih pozah ( dvojna biceps poza spredaj, stranska prsna poza, dvojna biceps poza zadaj ter trebušne mišice in mišice nog ).
Sodniki tekmovalcev ne razvrščajo od prvega do zadnjega, ampak z oznako »X« oznacijo 15 tekmovalcev. Tajnik sodnikov prešteje število »X« - ov, tako se prvih 15 tekmovalcev uvrsti v nadaljnje tekmovanje.
V kolikor se je na 15. mesto uvrstilo več tekmovalcev ( z enakim številom prejetih znakov »X« ), se ti tekmovalci poklicejo spet na oder, po ponovnem vzporednem poziranju, se določi petnajstouvrščeni tekmovalec.

Tekmovanje : Tekmovanje je lahko razdeljeno na dva dela, in sicer na dopoldanski del – predtekmovanje in popoldanski ali večerni del – finale. Med obemi deli tekmovanja ne sme biti več kot 6 ur. Tekmovanje je lahko tudi v enem delu, popoldanskem ali večernem. Tekmovanje se odvija po kategorijah, katere opravijo prvi krog tekmovanja (obracanje za 90 st.- simetrija telesa ), drugi krog tekmovanja (primerjalne poze – ocenjuje se mišicavost telesa) in tretji krog tekmovanja ( prosti nastop) ter seveda razglasitev zmagovalcev.

Prvi krog tekmovanja – simetrija
Tekmovalci pridejo na oder v spremstvu sodnika na odru, ki tekmovalce razvrsti po vrstnem redu štartnih številk. V sprošceni pozi brez poziranja, se tekmovalci na povelje sodnika na odru, obračajo za 90 stopinj v svojo desno stran. Sodniki ocenjujejo samo simetrijo telesa iz razlicnih zornih kotov. V kolikor glavni sodnik zahteva dodatno primerjavo dveh ali vec tekmovalcev, se to stori.

Drugi krog tekmovanja - mišičavost
Sodnik na odru zahteva izvajanje obveznih poz (8 za moške in 5 - 7 za ženske ).V skupinah ( odvisno od števila tekmovalcev in dolžine tekmovalnega odra ) se izvajajo : dvojna biceps poza spredaj, latisimus poza spredaj, stranska prsna poza – katera koli stran, latisimus poza od zadaj + meca, dvojna biceps poza od zadaj + meča, stranska triceps poza – katera koli stran, poza za trebušne in nožne mišice in na koncu »most muscular pose« najbolj mišicasta poza.
Kategorija bodybuilding ženske ne izvaja najbolj mišicaste poze ( torej ima sedem obveznih poz ), kategorija miss fitness pa ne izvaja še latisimus poze spredaj in latisimus poze zadaj ( torej ima pet obveznih poz ).
Po končanem vzporednem poziranju, sodnik na odru in glavni sodnik ponovno kličeta tekmovalce v primerjalno poziranje. Od vsakega sodnika se pricakuje, da sledi vsem primerjanjem in ne le tistim, ki jih je sam zahteval.

Tretji krog tekmovanja - prosti nastop :
Prosti program tekmovalci in tekmovalke izvajajo sami na odru, na lastno glasbeno željo ( CD tekmovalci oddajo organizatorju tekmovanja na začetku, ko poteka registracija tekmovalcev ) in ob lastni koreografiji. Nastop ne sme biti daljši od 60 sek. v kategorijah bodybuilding in ne vec od 120 sek. v kategorijah fitness. V kategorijah bodybuilding se tretji krog tekmovanja ne ocenjuje in je namenjen občinstvu . V kategoriji miss fitness je tretji krog enakovreden prvemu in drugemu, torej se ocenjuje. V kategoriji mr fitness pa se tretji krog ocenjuje le v primeru, da gre za neodlocen rezultat po prvih dveh krogih tekmovanja.


ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

1. BFZS določi organizatorja ( športno društvo ) tekmovanj v Sloveniji. V primeru, da je vec možnih kandidatov, upravni odbor BFZS opravi razgovore z vsemi in se odloci za tistega, ki nudi najboljše pogoje.Vse pogoje mora kandidat dostaviti v pisni obliki, saj bi v primeru kršenja le teh tudi odgovarjal. Vsa tekmovanja so pod okriljem Bodybuilding in Fitness Zveze Slovenije.

2. Organizator je lahko le športno društvo, ki je tudi včlanjeno v BFZS. Organizator ne more biti fizicna oseba ali neka druga pravna oseba. Seveda pa mora imeti organizator tocno doloceno odgovorno osebo, ki odgovarja za organizacijo in izvedbo tekmovanja. Odgovorna oseba mora ravnati po navodilih predsednika BFZS ( oz. njegovega namestnika ).

3. Športno društvo, ki je organizator tekmovanja, mora izpolniti naslednje pogoje :
- dvorana mora imeti oder v dimenzijah, dolžina min. 12 m, širine min. 6 m in višine min. 1 meter. Dvorana mora sprejeti minimalno 200 gledalcev na sedišcih. Dvorana mora imeti profesionalno in kvalitetno ozvocenje in osvetljavo. Dvorana mora ustrezati sanitarnim in higijenskim pogojem, ki so predpisani za javne prireditve ;
- pred odrom mora biti, v oddaljenosti najvec 6 m, prostor za sodnike, opremljen s stoli, mizami in ozvocenjem in sicer tako, da vsak sodnik lahko dobro vidi prostor za poziranje in vse tekmovalce od glave do pete ;
- organizator mora zagotoviti za odrom prostor za pripravo tekmovalcev pred nastopom , locene garderobe za tekmovalke in tekmovalce , prostore za merjenje in registracijo tekmovalcev ( vsi omenjeni prostori in dvorana morajo imeti od 18 do 24 st. C) , kjer imajo vstop poleg tekmovalcev samo člani organov BFZS , sodniki , trenerji ter organizator ( vsi našteti morajo imeti na prsnem delu priponko z oznako funkcije, ki jo imajo ) ;
- organizator mora zagotoviti regularnost in poskrbeti za red, ter skrbeti za nemoteno izvedbo tekmovanja ;
- poskrbeti za ustrezno reklamo tekmovanja preko plakatov in sredstev javnega obvešcanja ;
- na ozadje odra je dovoljeno obešanje reklamnih transparentov sponzorjev in pokroviteljev tekmovanja, vendar mora biti v centralnem delu izobešen transparent BFZS – BODYBUILDING IN FITNESS ZVEZA SLOVENIJE ter ime tekmovanja ( npr. Slovenian Open ) ;
- organizator mora vsem tekmovalcem in tekmovalkam, sodnikom in funkcionarjem BFZS pred pričetkom tekmovanja dati točen urnik poteka celotnega tekmovanja

4. Tekmovanja se smejo organizirati samo po prej omenjenih kriterijih, za neizpolnjevanje kateregakoli od navedenih pogojev, se organizatorja kaznuje z denarno kaznijo 500 EUR. V kolikor organizator ponovno krši prej omenjene kriterije, se mu izrece ukrep prepoved organizacije tekmovanj pod okriljem BFZS.

5. Če organizator tekmovanja ni izpolnil vseh predpisov oz. pogojev za izvedbo tekmovanja in ostalih veljavnih pravil ali zamudil s pričetkom tekmovanja ali obstajajo drugi razlogi , ki lahko privedejo do materialnih posledic, mora predsednik ( ali njegov namestnik ) BFZS odrediti rok 30 – 60 minut, v katerem se morajo odpraviti vzroki za zamudo in izpeljati zacetek tekmovanja.
Odpoved organizacije tekmovanja s strani organizatorja je dovoljena samo v primeru višje sile ( poplave, potres, požar ...itd). V kolikor sledi odpoved iz neupravicenih razlogov, se proti organizatorju ( športnemu društvu ) in odgovorni osebi sproži disciplinski postopek. V kolikor nastane zaradi odpovedi gmotna škoda za udeležence tekmovanja, je organizator oškodovancem dolžan povrniti nastalo škodo.

PRAVILNIK ZA KATEGORIJO MISS FITNESS


V tekmovalni kategoriji Miss Fitness imamo štiri enakovredne nastope in sicer:

- prvi nastop je v večerni obleki: tekmovalka ima oblečeno dolgo veèerno obleko in čevlje z visoko peto. V tem izhodu tekmovalke pridejo na oder v zaporedju štartnih številk, stojijo v ravni vrsti ena poleg druge. Sodnik jim z krožno hojo po odru omogoči, da jih sodniki ocenijo z vseh strani ,ocenijo njihovo hojo oz. gibanje, še posebno pozornost sodniki usmerjajo kako tekmovalka izraža svojo samozavest in ženstvenost. Estetski in športni videz v elegantnih oblaèilih ter urejen zunanji videz ( make up, prièeska in nakit ) sodniki prav tako ocenjujejo.
-
- drugi nastop: samostojni nastop ob izbrani glasbi. Tekmovalke nastopajo posamezno po zaporedju štartnih številk. Vsaka tekmovalka naredi koreografijo po želji, katera naj bi zajemala čim več akrobatskih, gimnastičnih, atletskih elementov, ki združeni v izvirno koreografijo pokažejo atletsko pripravljenost tekmovalke. Gibi ki izražajo fleksibilnost tekmovalke so ravno tako zaželjeni. Nastop, ki bi bil podoben nastopu v kategoriji bodybuilding se ocenjuje z negativnimi točkami. Tekmovalke so lahko v tem nastopu oblečene v različna športna oblačila ( dres za aerobiko, enodelne kopalke, elastièna oblačila….itd ) , enako velja za obutev. Tekmovalke lahko pri svojem nastopu uporabljajo različne predmete manjših dimenzij ( npr. step, stol, kolebnica, gimnastični elementi…itd ). Čas namenjen samostojnemu nastopu je 2 min. ( 120 sek. ).
- Tretji nastop : simetrija . Tekmovalke se predstavijo s štirih strani, z obrati za 90 stopinj v desno. Oblečene so v dvodelne bikini enobarvne kopalke, obute v večerne čevlje z visoko peto. Tekmovalke pridejo na tekmovalni oder v zaporedju štartnih številk, postavijo se v ravno črto, ter se na ukaz sodnika ( "obrat v desno za 90 st." ali " turn right" ) obračajo v svojo desno stran za 90 st. Pri obraèanju sodniki ocenjujejo simetrijo štirih strani: sprednje, leve, zadnje in desne strani telesa. Sprednja stran : tekmovalka stoji vzravnano brez napetih mišic, glava in pogled v enaki smeri naprej kot telo, stopala skupaj in roke ob straneh telesa. Tekmovalke, ki ne bodo v pravilnem položaju, bodo opozorjene s strani sodnika, ob nadaljevanju nepravilnosti, pa lahko tekmovalka tudi izgubi točke. Leva stran : tekmovalka stoji vzravnano brez napetih mišic, obrnjena v svojo desno stran za 90 stopinj in s tem sodnikom pokaže svojo levo stran telesa, pogled in glava v smeri telesa ( nikakor ne gleda proti sodnikom oz. občinstvu ), dovoljena je rahla rotacija telesa v levo, ki ne sme biti pretirana. Zadnja stran : tekmovalka še vedno stoji vzravnano brez napetih mišic, glava in pogled v enaki smeri kot telo, stopala skupaj, sodniki ocenjujejo zadnjo stran telesa . Desna stran ; tekmovalka stoji vzravnano brez napetih mišic , glava in pogled v isti smeri kot telo. Stopala skupaj, dovoljena je rahla rotacija telesa, ki ne sme biti pretirana. Sodniki v tretjem nastopu poleg simetrije telesa ocenjujejo tudi splošne kriterije, kot so ženstvenost, splošni izgled tekmovalke pogojen z npr. izborom prièeske, lepoto obraza, lepoto kože …itd, ter nenazadnje samozavest, ki jo izraža tekmovalka.

Četri nastop : primerjalne poze. Sodnik pokliče tekmovalke ne glede na vrstni red v primerjavo v sledečih pozah : 1. Dvojni biceps spredaj ( 1. Front double biceps ) ; 2. Stranska prsna poza - katera koli stran ( 2. Side chest any side ) ; 3. Dvojni biceps zadaj ( 3. Back double biceps ) ; 4. Stranski triceps - katera koli stran ( 4. Side triceps any side ) , 5. Trebušne in noge ( 5. Abdominals and legs ). Tekmovalke izvajajo vse poze z odprtimi dlanmi ( za razliko od bodybuilding kategorij, kjer imajo tekmovalci - ke, zaprte dlani v pest pri vseh pozah ). Tekmovalke so obleèe in obute enako kot v tretjem izhodu. Sodniki v četrtem nastopu prvenstveno ocenjujejo razvoj , simetrijo, veličino, tonus ter trdnost mišičevja, ki mora biti vsekakor manjše kot pri kategoriji Miss Bodybuilding, in veèje kot pri kategoriji Miss Figure. Odsotnost maščevja (definicija) je prav tako zaželena, a nesme biti izrazita, vendar ponovno, biti mora manjša , kot v kategoriji Miss Bodybuilding in vsekakor večja kot v kategoriji Miss Figure. Vaskularnost ( izrazitos ožilja na telesu ) je nezaželena, in se v kategoriji miss fitness ocenjuje z negativnimi točkami.
Tekmovalke, ki bi imele preveliko mišično maso, preveliko odsotnost telesne maščobe ( definicijo ) ter izrazito vaskularnost, so lahko premeščene ne glede na njihovo voljo in željo v kategorijo Miss Bodybuilding ali pa ocenjene z negativnimi točkami ( kot se odloči sodniška komisija BFZS v posameznem primeru ).

Tekmovalke, v zadnjem izhodu; PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV, pridejo na oder ponovno v dvodelnih bikini kopalkah in obute v čevlje z visoko peto.


PRAVILNIK ZA KATEGORIJO MISS FIGURE


Miss figure kategorija je namenjena tekmovalkam, ki svojo atletsko postavo kombinirajo s pravilno telesno linijo, lepo estetiko, simetrijo in lepoto. Tekmovalkam, ki imajo preveliko in izrazito mišično maso ter veliko odsotnost telesnih maščob ( definicijo ) ali pa celo izrazito vaskularnost, se ne dovoli nastop oz. se kaznuje z negativnimi točkami.
Poleg same postave sodniki kot enega izmed kriterijev upoštevajo ženstvenost, ki mora biti čim bolj izrazita. Pomembni pa so tudi kriteriji : lepota, splošna urejenost, obnašanje na odru, ki mora izžarevati samozavest tekmovalke, zdrav videz, urejenost obraza ( make-up ), urejenost pričeske, izbor večerne obleke in obutve.

Tekmovalke so razvrščene po zaporedju štartnih številk na odru v ravni liniji. Tekmujejo v štirih izhodih in sicer:

1. Izhod v večernih oblekah ( enaka pravila kot pri Miss Fitness kategoriji )

2. izhod oz. nastop ob glasbi , za razliko od Miss fitness tekmovalk v tej kategoriji sodniki ne zahtevajo artistično - gimnastičnih oz. akrobatskih elementov, prav tako ne tipično bodybuilderskega programa, ampak izvirnost in samopredstavitev ob skrbno izbrani glasbi. Tekmovalke nastopajo v dvodelnih kopalkah bikiniju, športnih oblačilih oz. po želji, če ima to neposredno povezavo z koreografijo. Nastop je lahko dolg max. 2 minuti.


3. izhod - simetrija. Enaka pravila kot pri tekmovalkah Miss Fitness, in sicer, tekmovalke se na ukaz sodnika obračajo za 90 stopinj v desno. V kolikor je potrebno, imajo sodniki možnost tekmovalke med seboj primerjati ponovno v primerjalnih pozah, ne glede na zaporedje štartnih številk. Tekmovalke so oblečene v dvodelne bikini kopalke in obute v večerne čevlje z visoko peto.

4. izhod - nastop : primerjalne poze. Sodnik pokliče tekmovalke ne glede na vrstni red v primerjavo v sledečih pozah : 1. Dvojni biceps spredaj ( 1. Front double biceps ) ; 2. Stranska prsna poza - katera koli stran ( 2. Side chest any side ) ; 3. Dvojni biceps zadaj ( 3. Back double biceps ) ; 4. Stranski triceps - katera koli stran ( 4. Side triceps any side ) , 5. Trebušne in noge (

5. Abdominals and legs ). Tekmovalke izvajajo vse poze z odprtimi dlanmi ( za razliko od bodybuilding kategorij, kjer imajo tekmovalci - ke, zaprte dlani v pest pri vseh pozah ). Tekmovalke so oblečene in obute enako kot v tretjem izhodu. Sodniki v četrtem nastopu prvenstveno ocenjujejo atletsko in simetrično postavo , ki mora biti vsekakor manjšega obsega kot pri kategoriji Miss Fitness. Odsotnost maščevja (definicija) je prav tako zaželena, a nesme biti izrazita, vendar ponovno, biti mora manjša , kot v kategoriji Miss Fitness . Vaskularnost ( izrazitos ožilja na telesu ) je nezaželena, in se v kategoriji Miss Figure ocenjuje z negativnimi točkami.

Tekmovalke, ki bi imele preveliko mišično maso, preveliko odsotnost telesne maščobe ( definicijo ) ter izrazito vaskularnost, so lahko premeščene ne glede na njihovo voljo in željo v kategorijo Miss Fitness ali pa ocenjene z negativnimi točkami ( kot se odloči sodniška komisija BFZS v posameznem primeru ).

Tekmovalke, v zadnjem izhodu; PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV, pridejo na oder ponovno v dvodelnih bikini kopalkah in obute v čevlje z visoko peto. 
< Nazaj   Naprej >
Avtorji strani Statistika obiskov Webmail Copyright© 2008 Califoria Fitness - Vse pravice pridržane